Eindwerk slacklinen in secundair Onderwijs

 

Ik ben Bart Tourné, laatste jaar student aan de hogeschool Odisee te Sint-Niklaas in België. Op 1 februari heb ik mijn eindwerk voorgesteld en nu ben ik afgestudeerd als leerkracht lichamelijke opvoeding en wiskunde. Mijn eindwerk gaat over slacklinen in het secundair onderwijs. Al drie jaar lang doe ik zelf aan slacklinen in mijn vrije tijd. Tijdens stages in het verleden heb ik al eens een slackline gebruikt en de leerlingen vonden dit zeer leuk. Niet veel jongens en meisjes kenden de sport, laat staan wat juist de bedoeling is. Dat zette me tot denken en ik vroeg me af of het toepasbaar zou zijn in het onderwijs.

bart

 

Uitdaging met evenwichtsvormen

Nog een reden waarom ik slacklinen gekozen heb is omdat de sport nog niet bekend is in België. Hierdoor kan je de leerlingen uitdagen met iets nieuws. Het werken rond evenwicht wordt op deze manier leuk. Vanuit de lessen die ik gegeven heb, kan ik afleiden dat de leerlingen de sport zeer leuk vinden. Zonder dat ze het weten zijn ze hun evenwicht aan het oefenen. Uit mijn literatuurstudie blijkt ook dat slacklinen een positieve invloed heeft op het algemeen evenwicht.

 

In België wordt al veel rond evenwicht gewerkt in de lagere school dus daar zou er geen plaats voor zijn. Daarom ben ik opzoek gegaan naar een secundaire school. In Sjabi in Puurs kon ik terecht met mijn idee. Het opzet was dat ik enkele slacklinelessen van ongeveer 40 minuten zou geven aan verschillende leeftijden. Uiteindelijk heb ik 6 lessen gegeven waarvan 2 aan leerlingen van 12-13 jaar en 4 lessen aan 15-16 jarige.

 

Slackline lesmateriaal voor onderwijs

Als slackliner heb ik natuurlijk mijn eigen materiaal. Maar dit was noch geschikt voor het onderwijs, noch voor in een gymzaal. Ik kende het merk Slacktivity al een tijdje en ik wist dat zij materiaal ontwikkeld hadden om in een gymzaal te gebruiken. Daarom heb ik contact genomen met Jonas Konijnenberg met de vraag of ik materiaal kon huren of ontlenen voor mijn eindwerk. Sindsdien is er een zeer goede samenwerking ontstaan met Jonas en Slacktivity Slacklines Nederland.

materiaal

 

Nu alles geregeld was om effectief aan de slag te gaan, kon ik niet wachten om de lessen te geven. Elke groep was met ongeveer 22 leerlingen. De opstelling in de gymzaal bestond uit 4 grondpalen en 5 slacklines. Met kasten en banken heb ik van die vijf lijnen er acht kunnen maken. Dit had als gevolg dat de leerlingen vlot in groepjes van 3 à 4 konden werken.

 

De bedoeling van de lessen was dat ik ging testen hoeveel vooruitgang ze maakten na één les. Voor en na de les legden ze een test af door zolang mogelijk op één been te blijven staan op de slackline. Bij de eerste test had ik nog geen uitleg gegeven over de techniek en waar het moeilijk en gemakkelijk is. De leerlingen waren vrij om alles te proberen. Na dat ik wat meer uitleg had gegeven, gingen de leerlingen aan de slag met oefeningen die ik hen aanbood. Op het einde van de les namen ze terug dezelfde test af. Samen met enkele gegevens schreven ze hun resultaten op in seconden. Algemeen kan ik zeggen dat er een positieve evolutie is ontstaan in het balanceren op één been op de slackline.

 mats

Praktisch was het voor mij haalbaar om al het materiaal op te stellen omdat de leerlingen door de leerkracht naar de gymzaal werden gebracht. In de praktijk is dit niet mogelijk. Wanneer je je leerlingen op de school moet gaan halen om de verplaatsing naar de gymzaal te maken, is er niet genoeg tijd om alles op te stellen. Een 15-tal minuten had ik zeker nodig om alles op zijn plaats te zetten. Je zou misschien wel kunnen regelen dat het materiaal een hele dag blijft staan. Maar dit was niet mogelijk in Sjabi. Niet alle klassen hadden les in die specifieke gymzaal en deze werd ook gebruikt voor middagsport en klassen van een andere campus van de school.

 

De leerkrachten en de leerlingen waren zeer enthousiast over de sport en dat er iemand les kwam geven over slacklinen maar om het zelf te gaan gebruiken stonden ze niet te springen. Vooral door de praktische problemen dat het materiaal met zich meebrengt. Een oplossing zou zijn dat het kan bevestigd worden aan materiaal dat al in de gymzaal aanwezig is.

 

 

Toekomst slacklinen onderwijs België

 Waar wel een toekomst ligt voor het slacklinen is tijdens sportdagen, sportkampen en middagsport. Door het materiaal beschikbaar te maken bij uitleendiensten in België kunnen scholen gemakkelijker aan het materiaal geraken. Op deze manier toont bijvoorbeeld Sjabi al veel meer interesse in het aanbieden van slacklinen als alternatieve sport.

 

Voor je slacklinen tijdens je LO-les gaat gebruiken moet je goed nadenken of het praktisch haalbaar is en zeer goed differentiëren. Niet iedereen heeft het even snel onder de knie. Dit kan demotiverend werken voor sommige. Slacklinen is voor velen een nieuwe sport en deze moeten we dan ook leuk en spannend houden. Dit doe je door het voor een breed publiek haalbaar te maken door allerlei spelletjes en extra materiaal te gaan gebruiken. Laat de leerlingen het tegen elkaar opnemen of tegen de leerkracht. Springen, draaien, op de rug of buik liggen zijn bewegingsvormen die de leerlingen aanspreken.

 

Verder wil ik nogmaals Slacktivity Slacklines Nederland bedanken voor de goede samenwerking. Hopelijk zal dit een belangrijke schakel zijn in de doorbraak naar het Belgische onderwijs.

 

Bart Tourné.

Bart


Bart heeft bij ons een scholing gevolgd voor zijn slackline lessen. Wij raden aan om hetzelfde te doen als je slackline les wilt geven. Voor meer informatie over zo'n betreffende scholing kun je terecht bij:

http://www.slacktivity.nl/training-opleiding