Scholing lessenreeks keuzevak BOS

De opleiding Sport en Bewegen van het Summa College in Eindhoven heeft BOS (buurt onderwijs sport) als keuzevak. Dit vak gaat over het begeleiden van naschoolse sportactiviteiten. Slacklinen is één van de sporten in het curriclum. De lessen zijn ontwikkeld door docenten van Summa College (Giliam Hermsen en Sjors Spanbroek) en docenten van Slacktivity (Jonas Konijnenberg en Alex Janse.

De start van de lessenreeks

Het opleiden van studenten sport en bewegen tot slackline instructeur

In  de driedelige lessenreeks zijn eigen vaardigheid en het didactisch handelen aangeboden. behandeld en geoefend.Deze lessen hebben tot doel dat studenten direct in hun praktijk het geleerde kunnen toepassen.  De eerste twee lessen kwam het leren van mogelijke oefeningen/vormen met een slackline aan bod. In de laatste les was er ruimte om deze mogelijkheden toe te passen door de student zelf.

De lessenserie is blended aangeboden. Iedere les heeft een een online leerpad waarmee studenten zich met theorie en video's kunnen voorbereiden. Deze online lessen zijn interactief. Ben je benieuwd? De lessen staan nog online!

Kijk op: www.spons.nl/slacktivity

Les 1

In les 1  zijn de  basismethodiek en didactiek van het aanleren van slacklinen aangeboden. De studenten kregen een opdracht die in les 3 uitgevoerd dient te worden: Bereid een specifieke slackline activiteit voor. Er waren vijf verschillende opdrachten, verdeeld over vijf groepjes van ongeveer vier studenten Iedere groep is verantwoordelijk om in de les  de gekozen activiteit voor te bereiden en uit te demonstreren.

Leerlijn balanceren met slackline gymles

Les 2

In les 2 stonden vooral de uitbouw- en differentiatiemogelijkheden met een slackline centraal. De docenten hebben verschillende vormen van slacklinen laten zien zoals rodeoline, jumpline, spelletjes op de slackline en verwante balanceervormen (van de leerlijn balanceren).

Les 3 (de laatste)

In de derde les verzorgden de studenten de instructie van de les. Giliam en Sjors hadden een 1e jaars klas uitgenodigd die les kreeg van de BOS groep. Ieder groepje had een onderdeel in de les, leerlingen waren ongeveer 10 minuten bij een onderdeel voordat deze doordraaiden naar een volgend onderdeel. Ieder groepje had dus 5x een uitleg te verzorgen, hierdoor kwamen alle studenten aan bod om instructie te geven.

Wij waren tevreden over deze uitvoering! De leerlingen pakten het goed op en kregen zelfs eigen ideeën over de methodiek die zij uitvoerden tijdens de lessen. Hierdoor konden wij daar weer onze ervaring mee geven. Zo was er een mooie uitwisseling van ervaring en kennis!

De uitvoerende les: studenten geven slackline

Ons eigen lesdoel behaald?

Om te toetsen of ons eigen doel behaald was is er ter afsluiting van de lessenreeks 'active reviewing' toegepast; iedereen kon reageren op een stelling door met zijn lichaam aan te geven hoe hij/zij het daar mee eens was. De levende staafdiagram. Als je je helemaal lang maakte dan was je het er helemaal mee eens, lig je plat op de grond dan ben je het er geheel mee oneens. Alles daar tussenin is mogelijk!

De stelling luidde: “Na deze lessen heb ik het gevoel dat ik zo aan de slag kan met slacklinen in een sportles.”

Een aantal leerlingen stond rechtop, de meeste maakte zich ongeveer 1 meter lang (half gestrekt). Enkelen stond op de hurken. Alex gaf aan de groep aan; “In ieder geval zit niemand op de grond, dus dat betekent dat niemand er het oneens mee is, klopt dat?”

Bij navraag waarom enkele leerlingen zich nog wel kleiner maakte dan uitgestrekt, gaven zij aan dat ze wel instructie konden geven, maar zij hun eigen voorbeeld nog niet goed genoeg vonden. Bijzonder om te horen voor ons als docenten; want wij vonden het niveau juist bijzonder goed! De feedback die we de studenten hebben gegeven is dat je eigen vaardigheid en didactische vaardigheid opbouwt als je ervaring opdoet met lesgeven hierin. 

De toekomst

Na 3 lessen hebben de studenten een basis gekregen om slacklineles te geven. We kijken terug op een geoed samenwerking met Summa college. De cursus wordt nu verder ontwikkeld met als doel om te kunnen certificeren. We hebben als doel om onze opleidingen verder te ontwikkelen zodat slacklinen goed en veilig wordt toegepast in sportlessen en spelactiviteiten. 

Deze video is gemaakt door een docent van het Summa College. In de video zie je de 3e les; 2e jaars BOS.

Wij zijn in ieder geval tevreden met het resultaat van de lessenreeks :)

Heb jij voor jouw opleiding/school ook interesse in een dergelijk cursus/opleiding? Neem dan contact met ons op!